Đội ngũ nhân viên

Jonathan Ritchie

Chuyên viên quản lý

ĐH New Brunswick, chuyên ngành Kinh tế và Sinh học

Trần Thị Huyền
Chuyên Viên hành chính tổng hợp
ĐH Sư Phạm TP.HCM, chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chuyên Viên hành chính tổng hợp
ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hồng Thu
Chuyên viên quản lý học vụ
ĐH Sư phạm Đà Nẵng, chuyên ngành Tiếng Anh

Phạm Thị Mỹ Dung
Chuyên viên tư vấn
ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, chuyên ngành Tiếng Anh

Đỗ Kiều Ngân
Chuyên viên tư vấn
ĐH Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế

.:: iCan ::.

Hình ảnh nhân viên

HomeVề chúng tôiNhân viên iCan