Ban Giám Đốc

Tên

Chức vụ

Học vị

Ông Charles Ritchie,
BSc, BEng, MSc

Chủ tịch UCSI Ventures Việt Nam, Inc, Giám đốc của UCSI Ventures Inc

- Là đối tác quản lý của UCSI Ventures Inc, ông mang đến 25 năm kinh nghiệm trong việc kinh doanh, quản lý quốc tế, phát triển tổ chức, giảng dạy, tư vấn và đào tạo. Định cư tại Đà Nẵng, ông thực hiện, quản lý và giám sát sự phát triển của các khoản đầu tư tại Việt Nam từ Tập Đoàn UCSI. Ông là một người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có quốc tịch Canada, được giáo dục và tốt nghiệp cửa nhân tại Canada.

Bà Elizabeth Anne Ritchie,
BSc, BEd, Med

Giám đốc của UCSI Ventures Inc, Giám đốc Học Vụ UCSI Việt Nam

- Là một giáo viên có năng lực, tư vấn viên, và là chuyên gia trong việc giúp đỡ sự phát triển của trẻ em khó khăn, bà là người đã mang lại sức mạnh để UCSI Ventures Inc 's tham gia trong ngành giáo dục. Bà Ritchie là một công dân Canada, được giáo dục và tốt nghiệp cử nhân tại Canada.

.:: iCan ::.

HomeVề chúng tôiBan Giám Đốc