Tiếng Anh Kiến trúc- Xây dựng

Chương trình tiếng Anh Kiến trúc- Xây dựng sẽ huấn luyện những nhà kiến trúc sư và những học viên đang theo học chuyên ngành Kiến trúc-Xây dựng trở nên thành thạo về từ vựng, cấu trúc câu, phát âm của những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp và viết để có thể làm việc hiệu quả trong các môi trường làm việc quốc tế.

Chương trình gồm 3 học phần. Mỗi học phần được thiết kế và giảng dạy bởi các giáo viên bản ngữ có nhiều kinh nghiệm với những thử thách công việc trong ngành Kiến trúc- Xây dựng.

1. Đặc điểm chương trình học:

Cụ thể– Chương trình tiếng Anh Kiến trúc- Xây dựng được thiết kế xung quanh các từ vựng, cấu trúc câu và kỹ năng mà học viên cần để làm việc thành công trong các công ty quốc tế về ngành Kiến trúc- Xây dựng.

Lĩnh vực liên quan– Việc giảng dạy, luyện tập và các kỹ năng đều sử dụng tài liệu và ngôn ngữ từ các chủ đề liên quan tới phương pháp động não và tính toán theo công thức trong thiết kế, đề xuất ý kiến, họp chủ đầu tư, các vấn đề về an toàn, môi trường hay cơ sở hạ tầng…

Kỹ năng nền tảng– Chúng tôi tập trung phát triển chuyên sâu 4 kỹ năng quan trọng – Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Tích hợp– Ngữ pháp và từ vựng được tích hợp trong việc học 4 kỹ năng chính Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Tập trung chuyên sâu – Học viên sẽ được khuyến khích để nâng cao sự tương tác với các giáo viên bản ngữ tại lớp và tại Góc tiếng Anh. Các giáo viên cũng sẽ theo dõi chặt chẽ việc học của học viên để giúp họ sử dụng tiếng Anh một cách đúng nhất.

Tự định hướng – Trang web eTeSL đặc biệt của UCSI Việt Nam - cánh cửa kết nối với nguồn dữ liệu học tập và thực hành tiếng Anh tốt nhất trên thế giới - giúp học viên có thể tự học mọi lúc mọi nơi.

2. Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Thành thạo và sử dụng các thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực Kiến trúc- Xây dựng.

Tự tin đọc các tài liệu và dữ liệu về Kiến trúc- Xây dựng cũng như thảo luận về các nội dung đó.

Giao tiếp rõ ràng và lưu loát với người nước ngoài trong công việc về các vấn đề chuyên ngành.

Soạn thảo các báo cáo và kế hoạch bằng tiếng Anh một cách rõ ràng, chính xác và xúc tích.

Tự tin thuyết trình và trình bày các đề xuất khác nhau với ban giám đốc, chủ đầu tư, khách hàng…

3. Thông tin chương trình học:

  • Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7
  • Thông tin khóa học: Chương trình bao gồm 3 học phần. Mỗi phần 54 giờ/3 tháng.


.:: iCan ::.

HomeNgoại NgữTiếng Anh chuyên ngànhTiếng Anh Kiến Trúc - Xây Dựng