Tiếng Anh dành cho lãnh đạo cấp cao

Gồm 3 chương trình học- Nói, Đọc và Viết được tích hợp để trang bị cho các nhân viên cấp cao cách tiếp cận phức hợp, giúp họ thành thạo các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả bằng tiếng Anh với các đối tác, đồng nghiệp và khách hàng quốc tế

1. Chương trình nói

Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Phát âm các tự vựng và câu cú trong thương mại một cách chính xác.

Thành thạo tất cả nguyên âm và phụ âm của tiếng Anh.

Nói đúng nhịp điệu và nhấn âm.

Nói đúng ngữ điệu.

Thực hiện bài thuyết trình bằng Tiếng Anh với trình chiếu Microsoft Powerpoint.

Thành thạo trong xã giao, báo cáo hay phát biểu chào mừng.

Biết được các chủ đề thích hợp và cách tiếp đãi gần gũi với các quan khách phương Tây.

Thành công trong việc trả lời phỏng vấn và thảo luận mặt đối mặt hay qua skype.

2. Chương trình đọc hiểu

Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Đọc và hiểu các bài viết tổng quát hay thương mại khác nhau như các bài viết luận, báo cáo báo giấy, báo cáo kinh doanh, tài liệu quảng cáo, tờ rơi, tin tức trên TV/ cổ phiếu, biên bản họp…

Xác định chủ đề chính và phụ trong bài viết

Đoán được nghĩa của từ từ bối cảnh của bài viết

Đọc lướt các nội dung tổng quát

Đọc lướt các thông tin đặc trưng

Phác thảo một bài viết

3. Chương trình viết

Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Sử dụng ngữ pháp cũng như cấu trúc câu chính xác và thích hợp trong khi viết.

Giao thiệp bằng email hay thư từ trong các tình huống trang trọng hay thông thường.

Viết các bản ghi chú, yêu cầu, báo cáo và tóm lược.

Soạn nội dụng và các bản phác thảo thích hợp với bài thuyết trình Microsoft Powerpoint

**Chi tiết chương trình

Thời lượng : 160 giờ

Lịch học: Từ thứ 2 đến thứ 7, 1h30p/ tiết học. Lịch học sẽ được điều chỉnh theo lịch công tác và làm việc của người học.

Phương pháp: Giảng dạy, đào tào và huấn luyện theo mô hình một đối một (Một học viên- một giáo viên) hoặc một nhóm nhỏ.

**Điều kiện

IELTS 5.0, TOEIC 600 hoặc tương đương. Nếu người học không có trình đô IELTS, họ phải làm một bài kiểm tra được thiết kế và xây dựng theo cấu trúc bài thi IELTS hoặc TOEIC bởi iCan. Chi phí cho bài test là USD 75/ học viên.

HomeMarketing