Cổng dữ liệu eTeSL

eTeSL là gì?

eTeSL là một cổng dữ liệu web duy nhất trên thế giới có thể kết nối việc học tiếng Anh chuyên sâu của bạn với nguồn dữ liệu học tiếng Anh tốt nhất trên mạng.

Làm sao để đăng ký?

Nếu bạn là học viên của iCan, bạn hoàn toàn có thể tham gia và sử dụng công cụ eTeSL miễn phí. Bạn sẽ nhận được một tài khoản đăng nhập và một mật khẩu qua email từ chúng tôi.Sau đó, bạn có thể vào địa chỉ web đã nhận được và đăng nhập. Nếu bạn không phải là học viên của iCan, bạn có thể vào đây và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết để đăng ký là thành viên hợp lệ.

Phí tham gia eTeSL – dành cho học viên không thuộc iCan

Thành viên 1 nam - 195,000 VND

Phần thưởng dành cho học viên của iCan

Học viên của iCan sau khi kết thúc khóa học và không có ý định tiếp tục học nữa vẫn có thể sử dụng trang web eTeSL trong MỘT tháng (tính từ ngày cuối cùng của mỗi khóa học). Sau một tháng đó, học viên vẫn có thể sử dụng eTeSL nếu họ tham gia học một khóa khác, hoặc họ phải làm thủ tục gia hạn để tiếp tục làm thành viên hợp lệ.Cách sử dụng eTeSL

.:: iCan ::.

English Corner Buzz

HomeHỗ trợCổng dữ liệu eTeSL