Tiếng Anh dành cho nhân viên nói chung ( trình độ Trung cấp)

1. Chương trình nói (80 giờ)

Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Phát âm các tự vựng và câu cú liên quan đến thương mại một cách chính xác.

Thành thạo tất cả nguyên âm và phụ âm của tiếng Anh.

Gọi hoặc trả lời điện thoại với những khách hàng là người bản xứ.

Đối đáp những yêu cầu của khách hàng nước ngoài một cách thích hợp.

Tiếp đãi những khách hàng là người nói tiếng Anh bản ngữ.

Đặt chỗ du lịch hay chỗ ở tại các đất nước nói tiếng Anh.

Hiểu và giúp đỡ những yêu cầu khác nhau từ các khách hàng bản ngữ như gọi taxi, cần gặp giám đốc, hay muốn đi mua sắm những thứ đặc biệt…

Nói đúng nhịp điệu và nhấn âm.

Nói đúng ngữ điệu.

Thực hiện bài thuyết trình bằng tiếng Anh với trình chiếu Microsoft Powerpoint.

2. Chương trình đọc hiểu (30 giờ)

Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Đọc và hiểu các nội dung của báo chí, bài viết về thương mại, tài liệu quảng cáo, tờ rơi…

Đọc và hiểu các cách giao thiệp bằng thư từ khác nhau trong kinh doanh như email, thư, ghi chú, báo cáo, biên bản họp…

Đoán được nghĩa của từ từ bối cảnh của bài viết.

Nhận biết và sử dụng hơn 300 từ cao cấp cần thiết cho kinh doanh, quản trị, tài chính và chăm sóc khách hàng.

3. Phần viết (30 giờ)

Kết thúc chương trình, học viên có thể:

Sử dụng ngữ pháp cũng như cấu trúc câu chính xác và thích hợp trong khi viết

Giao thiệp một cách hiệu quả bằng email hay thư từ trong các tình huống trang trọng và thông thường.

Viết email, thư, ghi chú, biên bản họp hay soạn các bản đề nghị và báo cáo đơn giản.

Ghi chú các hướng dẫn của ban quản lý- những người nói tiếng Anh bản ngữ

Điền các mẫu đơn bằng tiếng Anh

Soạn nội dụng và các bản phác thảo thích hợp cho bài thuyết trình được trình chiếu trên Microsoft Powerpoint

**Chi tiết chương trình:

Thời lượng : 120 giờ ( 80+30+30)

Lịch học: Từ thứ 2 đến thứ 7, 1h 30p/ tiết học.

Phương pháp : Giảng dạy, đào tạo và huấn luyện theo một nhóm nhỏ, tối đa là 25 học viên

**Điều kiện:

IELTS 4.0, TOEIC 480 hoặc tương đương. Nếu người học không có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, họ phải làm bài kiểm tra đầu vào được xây dựng bởi iCan. Chi phí làm bài test là USD 10

.:: iCan ::.

HomeĐào tạo nghiệp vụTiếng Anh cho doanh nghiệpTiếng Anh dành cho nhân viên nói chung ( trình độ Trung cấp)