Xử lý những phàn nàn của khách hàng

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu và định vị 2 khía cạnh của sự phàn nàn : tình cảm và lý trí. Nó còn chỉ cho bạn cách để giải quyết những phàn nàn, giảm sự bực tức của cả 2 bên, sử dụng các nguyên tắc thực tế và áp dụng một quy trình để giải quyết cả 2 nhân tố tình cảm và lý trí. Do vậy mối quan hệ của bạn với khách hàng sẽ trở nên vững mạnh, dễ chịu và thoải mái hơn.

Đặc điểm khóa học

Thiết thực – Bạn được trang bị những khái niệm và kỹ năng để xử lý những phàn nàn hiệu quả.

Tương tác – Hoạt động theo nhóm để thảo luận và đưa ra các giải pháp dựa trên tình hình thực tế.

Sâu sắc – Hiểu được những nguyên nhân bên trong dẫn đến việc khách hàng than phiền và đoán trước những nguy cơ để làm giảm và xử lý những than phiền, khiếu nại đó.

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

Hiểu và nắm được 2 khía cạnh tình cảm và lý trí của việc phàn nàn.

Xác định bản chất thực sự của sự phàn nàn.

Thực hiện quy trình nhất quán để xử lý những phàn nàn và than phiền từ khách hàng.

Giảm đi số lượng và các loại than phiền khác nhau của khách hàng.

Giữ vững mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thông tin khóa học

  • 12 giờ ( được giảng dạy hơn 2 ngày )
  • Từ 9am đến 12am và 1h30 pm đến 4:30pm

.:: iCan ::.

HomeĐào tạo nghiệp vụĐào tạo kỹ năng mềmQuan hệ khách hàngXử lý các phàn nàn của khách hàng