Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa TOEIC Tổng cộng có 10 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

 1. Đảm bảo đầu ra IELTS, TOEFL, TOIEC

  Chuyên mục: Ngoại Ngữ/Tiếng Anh tổng quát - English

  Chương trình đảm bảo điểm số đầu ra IELTS, TOEFL iBT, TOEIC dành cho học viên có ý định đi nước ngoài để nghiên cứu, học tập hoặc làm việc tại môi trường sử dụng tiếng Anh. Chúng tôi cam kết học viên ... Thứ ba, 18 Tháng 12 2012
 2. Luyện thi TOEIC

  Chuyên mục: Ngoại Ngữ/Tiếng Anh tổng quát - English

  Sẵn sàng cho kỳ thi TOEIC trong vòng từ 3-6 tháng. Giới thiệu chung: Khóa học luyện thi TOEIC giúp học viên chuẩn bị 4 kỹ năng tiếng Anh quan trọng: Nghe, Nói, Đọc, Viết sẽ được kiểm tra trong kỳ ... Thứ hai, 03 Tháng 12 2012
 3. Tiếng Anh dành cho lãnh đạo cấp cao

  Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ/Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp - English

  ... pháp: Giảng dạy, đào tào và huấn luyện theo mô hình một đối một (Một học viên- một giáo viên) hoặc một nhóm nhỏ. **Điều kiện IELTS 5.0, TOEIC 600 hoặc tương đương. Nếu người học không có trình đô ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
 4. Tiếng Anh dành cho nhân viên nói chung ( trình độ vỡ lòng)

  Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ/Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp - English

  ...  IELTS 2.5, TOEIC 300 hoặc tương đương. Nếu người học không có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, họ phải làm bài kiểm tra đầu vào được xây dựng bởi iCan. Chi phí làm bài test là USD 6  ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
 5. Tiếng Anh dành cho nhân viên nói chung ( trình độ Trung cấp)

  Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ/Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp - English

  ... học: Từ thứ 2 đến thứ 7, 1h 30p/ tiết học. Phương pháp : Giảng dạy, đào tạo và huấn luyện theo một nhóm nhỏ, tối đa là 25 học viên **Điều kiện: IELTS 4.0, TOEIC 480 hoặc tương đương. Nếu người học ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
 6. Đảm bảo đầu ra IELTS, TOEFL, TOIEC

  Chuyên mục: Ngoại Ngữ/Tiếng Anh tổng quát

  Chương trình đảm bảo điểm số đầu ra IELTS, TOEFL iBT, TOEIC dành cho học viên có ý định đi nước ngoài để nghiên cứu, học tập hoặc làm việc tại môi trường sử dụng tiếng Anh. Chúng tôi cam kết học viên ... Thứ ba, 18 Tháng 12 2012
 7. Luyện thi TOEIC

  Chuyên mục: Ngoại Ngữ/Tiếng Anh tổng quát

  Sẵn sàng cho kỳ thi TOEIC trong vòng từ 3-6 tháng. Giới thiệu chung: Khóa học luyện thi TOEIC giúp học viên chuẩn bị 4 kỹ năng tiếng Anh quan trọng: Nghe, Nói, Đọc, Viết sẽ được kiểm tra trong kỳ ... Thứ hai, 03 Tháng 12 2012
 8. Tiếng Anh dành cho lãnh đạo cấp cao

  Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ/Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp

  ... pháp: Giảng dạy, đào tào và huấn luyện theo mô hình một đối một (Một học viên- một giáo viên) hoặc một nhóm nhỏ. **Điều kiện IELTS 5.0, TOEIC 600 hoặc tương đương. Nếu người học không có trình đô ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
 9. Tiếng Anh dành cho nhân viên nói chung ( trình độ vỡ lòng)

  Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ/Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp

  ...  IELTS 2.5, TOEIC 300 hoặc tương đương. Nếu người học không có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, họ phải làm bài kiểm tra đầu vào được xây dựng bởi iCan. Chi phí làm bài test là USD 6  ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011
 10. Tiếng Anh dành cho nhân viên nói chung ( trình độ Trung cấp)

  Chuyên mục: Đào tạo nghiệp vụ/Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp

  ... học: Từ thứ 2 đến thứ 7, 1h 30p/ tiết học. Phương pháp : Giảng dạy, đào tạo và huấn luyện theo một nhóm nhỏ, tối đa là 25 học viên **Điều kiện: IELTS 4.0, TOEIC 480 hoặc tương đương. Nếu người học ... Thứ hai, 25 Tháng 4 2011

Tìm lại

  
Tìm theo tham số

  
Chỉ tìm kiếm:

Home
Like