Bạn biết tới iCan từ đâu?

Số người tham gia bình chọn
68
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, 15 Tháng 10 2012 11:10
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ tư, 20 Tháng 9 2017 16:54

Bạn biết tới iCan từ đâu?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Google
21 30.9%
Bạn bè
18 26.5%
Facebook
16 23.5%
Quảng cáo trên đường
11 16.2%
tờ rói
2 2.9%
HomeBạn biết tới iCan từ đâu?
Like