Bạn biết tới iCan từ đâu?

Số người tham gia bình chọn
67
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, 15 Tháng 10 2012 11:10
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 19:10

Bạn biết tới iCan từ đâu?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Google
20 29.9%
Bạn bè
18 26.9%
Facebook
16 23.9%
Quảng cáo trên đường
11 16.4%
tờ rói
2 3%
HomeBạn biết tới iCan từ đâu?
Like