Bạn biết tới iCan từ đâu?

Số người tham gia bình chọn
65
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, 15 Tháng 10 2012 11:10
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 11:42

Bạn biết tới iCan từ đâu?

Lượt xem Phần trăm Biểu đồ
Google
20 30.8%
Bạn bè
17 26.2%
Facebook
15 23.1%
Quảng cáo trên đường
11 16.9%
tờ rói
2 3.1%
HomeBạn biết tới iCan từ đâu?
Like